Bilens Dag-intervju: Lars Anders Johansson

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i Sverige om vad bilen betyder för dem och hur de ska fira Bilens Dag den 28 oktober. Idag pratar vi med Lars Anders Johansson, chefredaktör på nättidningen Smedjan som i veckan fick mota Kungliga Automobil Klubbens journalistpris 2019.

Stort grattis, Lars Anders! Vad betyder bilen för dig?

– Bilen är en förutsättning för en aktiv fritid och rörlighet. Mycket av det jag ägnar mig åt utanför jobbet förutsätter bil. Jag har en segelbåt och då krävs det biltransporter till och från hamnen. Det är ofta ett ensidigt fokus på bilen för arbetspendling i debatten. Jag åker aldrig bil till jobbet, men det finns annat i livet än att bara arbeta.

– Det finns också en märklig debatt där det ofta hävdas att bilen inte behövs i städer. Jag bodde tidigare i Uppsala, men är i större behov av bilen nu när jag bag bor i Stockholm eftersom det är en större stad med längre avstånd.

Hur skulle ditt liv se ut utan bil?

– Jag kan inte tänka mig ett liv utan bilen. Om jag inte hade ägt en egen bil så hade det blivit att hyra eller åka mycket Taxi. Man kommer helt enkelt inte ifrån att personbilen oftast är det mest flexibla alternativet. Samtidigt är det viktigt att välja trafikslag efter sammanhang. Ibland är något annat trafikslag lämpligare, men ofta är bilen oersättlig.

Hur ska du fira bilens dag?

– Det är först och främst en bra anledning att fira. Bilens fördelar måste lyftas fram mer. De problem som bilismen ger upphov till finns till för att lösas, men är ingen anledning att begränsa bilismen som sådan. Bilens dag är ett utmärkt tillfälle att diskutera hur förutsättningarna för bilismen kan bli bättre.