Visste du att 53 procent skulle ha svårare att arbeta utan bil?

Svårast att ta sig till eller sköta arbetet utan bil skulle det vara för företagare och jordbrukare, bland dem svarade 84 procent att det skulle bli ganska eller väldigt mycket svårare.

Utan bilen stannar Sverige – därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober!