Pressmeddelande: Två veckor till Bilens Dag!

Om två veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna. För många svenskar är bilen en nödvändighet för att livet ska gå ihop, för att vi ska kunna bo var vi vill, ta oss till arbetet och hinna till våra och barnens fritidsaktiviteter.

Utanför storstaden är bilen självklar. Allra mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil.

– Bilen ger oss frihet att bo var vi vill. Utan bil skulle vi behöva välja bostad efter var andra funnit det lämpligt att erbjuda alternativa transporter, och vara bundna efter deras tidtabeller. Bilen är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Men också i staden är behovet av bil stort. Även i städerna behöver barnfamiljer storhandla, åka till Ikea och skjutsa barnen till fotbollsplaner på andra sidan stan. Butiker och restauranger är beroende av fungerande varuleveranser, och i allt högre grad av att kunna leverera varor och mat hem till kunderna.

För att fler affärer och serveringar ska kunna växa och blomstra behövs dessutom ett större kundunderlag än vad som ryms i de närmsta kvarteren, oavsett hur tätbebyggd de må vara.

– Staden är inte bara till för de som bor i den. Människor utanför måste kunna ta sig dit för att handla, gå på restaurang och se på bio. Annars skulle stadens utbud bli en skugga av sitt forna jag. Stadsplaneringen måste ta hänsyn till att städerna och de boende runt omkring är beroende av varandra, och underlätta för handel och utbyte, exempelvis genom att planera för tillräckligt med parkeringsplatser, säger Charlie Magnusson.

En mycket stor majoritet av svenskarna, 79 procent, tycker att det är ganska eller mycket viktigt med parkeringsplatser vid bostaden. Ännu fler, hela 86 procent, tycker det är viktigt med parkeringsplatser i anslutning till affärer och annan service. Dessa siffror gäller alla – även de som inte själva har bil.

– Siffrorna visar att svenskarna vill ha plats för bilen, och förstår att bilen behövs både för människor och näringsliv. Bilen är en förutsättning för en levande landsbygd och för ett levande stadsliv, därför tycker vi att bilen förtjänar sin egen dag den 28 oktober, säger Charlie Magnusson

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Om Bilens dag

Bilens dag instiftades för åtta år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.