Politiker om Bilens Dag: Sara Skyttedal

Inför Bilens Dag har vi talat med folkvalda runt om i landet och frågat dem vad de tycker om bilen, den fria mobiliteten, och förstås hur de ska fira Bilen Dag! Först ut är Kristdemokraternas Sara Skyttedal från Linköping.

Vad betyder bilen för dig?

För mig är bilen många gånger oersättlig, både i jobbet och på fritiden. Det krävs att man snabbt och smidigt kan ta sig mellan olika möten, även där kollektivtrafiken inte går. Har också familj och många vänner på andra håll i landet och då behövs inte sällan bilen.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket? 

Bilen är en ren nödvändighet i vardagen för många människor. Familjer där barnen går i skolan på en plats, föräldrarna jobbar på en annan och släkt och vänner bor på andra orter skulle inte klara sig en dag utan bilen. Bilen skapar helt enkelt förutsättningar för många att få livet att gå ihop.

Vad gör Kristdemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet? 

Kristdemokraterna arbetar för att utveckla alla trafikslag. Det gäller inte minst flyget, vilket är en diskussion jag själv varit aktiv i. Tyvärr har insikten om att alla trafikslag behövs inte nått alla politiker. De rödgröna partierna har – både nationellt och lokalt – mer eller mindre förklarat krig mot bilismen genom högre skatter, avstängda gator och färre parkeringsplatser. Det går att bygga bort vägar, men inte människors behov av att köra bil. Som kommunpolitiker i Linköping har jag arbetat för att bygga bort flaskhalsar och att trafikplaneringen ska underlätta även för bilister. Det är dags att tänka om och att inse hur viktig bilen är.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Är på resande fot då, så jag kommer att nyttja den fria mobiliteten.