Bilen betyder frihet!

”Möjligheten för vanligt folk att äga och köra en egen bil var en av det förra århundradets största frihetsreformer. Trots detta vill nu politiker och opinionsbildare i alla läger inskränka medborgarnas rörelsefrihet genom att med alla medel motverka privatbilismen. Men argumenten mot bilen är svaga och väger lätt jämfört med den frihet en egen bil medför för den enskilde.”

Läs Malin Lernfelts utmärkta text om frihetsmaskinen bilen som uppladdning för Bilens Dag!