Tre veckor kvar till Bilens Dag!

3 veckor

 

Om tre veckor, den 28 oktober, är det Bilens Dag – dagen då bilens betydelse för Sverige och svenskarna uppmärksammas extra mycket. Bilen behövs av många skäl; för att få ihop livspusslet och för att kunna bo och leva vart man vill. Dessutom ska vi inte underskatta att tack vare bilen så kan mobiliteten öka en förutsättning för ekonomisk utveckling, demokrati och högre livskvalitet.

Bilen är högt uppskattad och behövd i vårt land. 85 procent av hushållen i Sverige har tillgång till minst en bil. I mindre orter och på glesbygden är siffran 89 procent. Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med tre bilar eller flera. Bilen är helt enkelt vår populäraste hushållsmaskin!

– En majoritet av svenskarna är beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop. 60 procent är helt eller delvis beroende av bilen i vardagen, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Störst är beroendet hos företagare och lantbrukare, där 81 procent säger sig vara beroende av bilen.

Var man bor påverkar förstås också livspusslet, liksom hur många man är.

– Desto större familj, desto viktigare blir bilen. Av hushåll bestående av fyra personer eller fler uppger 72 procent att de är beroende av bilen. Ju fler som ska hämtas och lämnas på jobb och skola och ju fler fritidsaktiviteter som ska hinna med desto större blir förstås behovet av att kunna ta sig runt snabbt, smidigt och när man själv önskar – och det gör man bäst med bil, säger Charlie Magnusson.

Större hushåll och de boende i småhus eller utanför storstadsområdena kör också oftare än andra, 58 procent kör dagligen mot 51 procent av svenskarna som helhet. Och 76 procent av alla som bor i Sverige kör bil minst en gång i veckan.

– Ska vardagen gå ihop och svenskarna kunna fortsätta leva i hela Sverige är bilen helt enkelt en nödvändighet – och kommer så fortsätta vara. Därför är det självklart att bilen även får en egen dag då den firas lite extra, avslutar Charlie Magnusson.
Bilens dag instiftades för fem år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltvätt eller biltur i höstsolen?

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se