Röster om Bilen – Jonathan

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Jonathan R Jönsson, markförhandlare samt soldat i Hemvärnet, vad bilen betyder för honom.

 

Jonathan R Jönsson

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är enormt viktig för mig. Inte bara för att mitt arbete innebär att jag hanterar byggandet av vägar, utan också av en sån enkel anledning att livet annars inte gått runt. Jag är uppfödd på landet och har därför alltid varit beroende av bil för transport, jag har bara fritidsintressen som innebär att jag måste ta mig långt ut i skogen, vilket inte är möjligt med kollektivtrafik samt att jag arbetar deltid som soldat i Hemvärnet. Att ta sig till övningar och insatser med all den packning och utrustning vi har med oss är inte möjligt utan att ha möjligheten att transportera sig på egen hand. Dessutom skulle vi säkerligen ha svårt att ta oss till vår mobiliseringsplats då vi aktiverats i ofred. Därmed är bilen oumbärlig för mig och mina kollegor.

Vad tror du bilen betyder för din region?

För att ta sig till de mindre krävs ofta bil eller väldigt gott om tid för att vänta på en eventuell anslutning. Eftersom alla varken kan eller vill bo i städer krävs därför en bil i hushållet för att bara klara de vardagliga göromålen. De flesta transporter till Sverige sker också via lastbil genom Sydsverige, så vägnätet är en viktig punkt för att trygga försörjningen till riket.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Jag ska inte göra något särskilt. Kanske publicera något på Facebook för att ge andra en tankeställare och jobba på som vanligt i ett vägprojekt för att förbättra infrastrukturen.