Pressmeddelande: Vi firar Bilens Dag den 28 oktober!

Med anledning av Bilens Dag publiceras på tisdag en film med olika perspektiv på den rörlighet som bilen ger åt människor, privat och i yrkeslivet. Bakom filmen står BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och Motormännen.

Filmen, som bygger på intervjuer, visar olika exempel på svenskarnas behov av bil och ger samtidigt bakgrundsfakta om bilismen i Sverige idag.

– Alla som åker bil motsvarar inte den traditionella bilden av ”bilisten” med stort B. Bilen betyder rörlighet och möjligheter både på landet och i stan, men användandet ser olika ut. Allt fler kvinnor äger och kör bil, det gäller också för äldre, medan till exempel unga män faktiskt minskar sin bilkörning totalt sett. I storstäderna sker en mindre del av pendlingen med bil, medan leveranstrafik och andra serviceresor med bil ökar i takt med ökad specialisering och ekonomisk tillväxt, säger Jessica Alenius, vice vd för BIL Sweden.

– När det gäller familjers livspussel är bilen fortsatt oumbärlig i hela landet. Nio av tio familjer har tillgång till bil. Aldrig har så många varit så rörliga. Bilen är ett av huvudskälen till det och det firar vi den 28 oktober, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund.

– De senaste årtiondena har trafiksäkerheten förbättrats kraftigt. Bilåkandet har ökat och miljöpåverkan har samtidigt minskat. Bilens dag är ett sätt att uppmärksamma vilka positiva värden bilen står för i samhället. Vi ska även fortsatt jobba för att svenska bilister år för år kan köra allt säkrare och grönare. Det kräver satsningar från industrin såväl som fortsatta investeringar i väginfrastrukturen, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Filmen kommer att publiceras på http://bilensdag.se/film/

För mer information kontakta:
Jessica Alenius, jessica.alenius@bilsweden.se, 070 235 63 19
Charlie Magnusson, charlie.magnusson@mrf.se, 073 027 64 00
Jon Stenbeck, jon.stenbeck@motormannen.se, 070 716 09 30

Om Bilens dag

28 oktober är den officiella dagen för bilen och den fria rörligheten. Vi som står bakom detta anser alla att bilen gör livet friare, rikare och enklare. Tack vare bilen kan mobiliteten öka, något som är en förutsättning för ekonomisk utveckling, demokrati och högre livskvalitet.

banner_240x400