Pressmeddelande: Näringslivstoppar i film för Bilens dag

Idag, 28 oktober, firas Bilens dag. I en smått unik webbfilm från organisationerna bakom Bilens dag, Motorbranschens Riksförbund, MRF, Bil Sweden, KAK och Motormännen, medverkar två av landets allra tyngsta näringslivstoppar – Martin Lundstedt, vd Scania, och Håkan Samuelsson, vd för Volvo Car.

I filmen för Bilens dag ger de företagens syn på bilens och bilismens betydelse, behovet av investeringar i infrastruktur samt fordonsindustrins roll i samhället. Sedan tidigare har intressenterna tagit fram filmer med kommentarer från bilister.

– Syfte med filmen är att visa på både personbilens och lastbilens samt bussens del i samhällsutvecklingen. Utan mobilitet, bilen, stannar Sverige, säger Charlie Magnusson, informationschef på bilhandels- och bilverkstadsorganisationen MRF.

Han sätter ett tydligt ”likhetstecken” mellan mobilitet och tillväxt och samhällsutveckling.

I filmen, som bland annat distribueras via kampanjhemsidan bilensdag.se, ges han stöd för sin ståndpunkt. Kanske är landets politiker den allra viktigaste målgruppen hösten 2014 för intressenterna bakom Bilens dag.

– En viktig målgrupp för oss är de nya riksdagsledamöterna, infrastrukturminister Anna Johansson (S) och miljöminister Åsa Romson (MP), ledamöterna i riksdagens trafikutskott, näringsutskott och finansutskott, berättar Charlie Magnusson

Scanias Martin Lundstedt förklarar i filmen att företaget gärna ser en ”grön ring” parallellt med byggnationen av den omdiskuterade Förbifart Stockholm. Han lyfter även fram behovet av investeringar i hållbara transportsystem. Från Scanias sida vill de ha satsningar i mer effektiva bussystem, och där kan Sverige tjäna som föregångsland.

De vägburna transporterna av gods är basen i det svenska transportsystemet, menar Lundstedt. Som företag kommer Scania att fortsatt ha Södertälje som global bas för forskning och utveckling samt tillverkning av vitala delar som motorer och växellådor och annan transmission.

Volvo Cars Håkan Samuelsson framhåller personbilens betydelse för vardagen och de som bor på landsbygden. I filmen säger han också att bilen även är en del infrastrukturen i storstäderna – betrakta bilen inte som ett problem, utan se den som en del av lösningen! I en direkt uppmaning till finansutskottet tar Samuelsson upp tjänstebilslagstiftningen. Avslutningsvis berättar han att Volvo har ett framtida behov av ingenjörer samt att det är svårt att bedriva forskning och utveckling utan att som tekniker kunna gå direkt ut i produktionen, fabriken. En viktig signal till svenskarna och framför allt göteborgarna.

– Vi är glada över att både Håkan Samuelsson och Martin Lundstedt tagit sig tid att medverka i produktionen. Bara det att två av landets främsta industriella företrädare ställer upp för att fritt prata om bilen och bilismens roll i samhället är en viktig signal, avslutar Charlie Magnusson.

Filmen går att se här på Bilens dags hemsida.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00.