Svensk kyla, halka och trafiksäkerhet säljer

snöspårDet är en tämligen okänd verksamhet i Sverige – klimattester av fordon, och i första hand vintertester av personbilar. I Norrlands inland, Lappland, är vintertester en miljardindustri.

Cirka 3000 tekniker kommer varje testsäsong (senvinter) till Lappland för att genomföra tester av cirka 4000 fordon.
Alla dessa tekniker kräver inte bara direkta flyglinjer till flera europeiska bilindustristäder, utan även massor av hotellrum.
Enligt branschsammanslutningen Swedish Proving Ground Association, SPGA, genererar testverksamheten 100 000 hotellnätter och sysselsättning för 3000 säsongsanställda.

Men det finns fler testbaneprojekt på gång. Mellan Göteborg och Borås pågår arbetet med ett annat testcenter. Det är den världsunika trafiksäkerhetstestbanan tillika forsknings- och utvecklingscentret AstaZero ägt av SP och Chalmers som är under byggnation. Sverige är tack vare den så kallade nollvisionen för vägtrafiken en världsnation inom trafiksäkerhet, något som vi ska bli ännu bättre på att exportera tack vare bland annat AstaZero.

Göran Björklund, chefredaktör FordonsKomponenten och PR-konsult på kommunikationsbyrån Newsroom