Fyra svenska fordonskluster

Sverige är på många sätt ett riktigt bil-land och inför Bilens dag tänkte vi därför bjuda på lite fakta om fordonsindustrin.

Visste ni t ex att vi är unika sett till vår fordonsindustri i Europa? Bara Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Nederländerna har motsvarande fordonsindustri som kan ta ett koncept till ett massproducerat fordon. I Sverige finns, enligt innovationsmyndigheten Vinnova, fyra regionala och sektoriella kluster, förtätningar av företag med inriktning på fordonstillverkning och automotive:

  • Det västra med inriktning på både person- och lastbilar.
  • Det östra med inriktning på lastbilar och entreprenadmaskiner
  • Det södra med inriktning på tunga fordon och arbetsfordon.
  • Det nordliga med avancerad komponenttillverkning samt inriktning på arbetsfordon och skogsteknik.

I dessa kluster finns en stark samverkan, men också inbördes konkurrens, vilket gör dem just till fordonsindustriella kluster. I Sverige är fordonstillverkning med tillhörande leverantörsled en av de allra viktigaste industrinäringarna och svarar för stora exportintäkter. Det är ungefär 110 000 personer som jobbar i industrin och ytterligare 40 000 jobbar hos återförsäljare och på verkstäder.