Visste du att… allt fler kvinnor äger bil?

Det var länge sedan som bilen och bilägandet var någonting för männen allena. Fortfarande är det dock fler män än kvinnor som äger bil, men kvinnors andel av bilparken ökar ständigt.

Ungefär 1,2 miljoner kvinnor i Sverige äger en eller flera bilar. Detta motsvarar 35 procent av den totala bilparken och innebär alltså att det är män som äger resterande 65 procent. Kvinnors bilägande ökar mer än männens och sedan i mitten av 1980-talet har det ökat med 77 procent. Bilen är det dominerande färdmedlet för både kvinnor och män i Sverige idag.

Källa: Bilismen i Sverige