Pressmeddelande: Tre veckor till Bilens Dag!

6 oktober, 2017

Om tre veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

För bilen betyder mycket. Det är bilen som dominerar vårt resande och svarar för 76 procent av persontransporterna i Sverige. I synnerhet utanför storstadsområdena är bilen en förutsättning för att livet ska fungera.

Visste ni till exempel att hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin bostad om de inte hade tillgång till bil?

– Det är bilen som ger oss möjlighet att bo där vi vill, också dit järnvägen inte går och där det är långt mellan bussturerna. Och det är bilen som gör att vi kan kombinera skiftarbete och jourpass med familj och fritid – utan att behöva anpassa oss efter andras tidtabeller, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Bilen är populär. 85 procent av hushållen i Sverige har tillgång till minst en bil. I mindre orter och på glesbygden är siffran 91 procent. Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera, och bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

Och allt populärare blir den. I slutet på 2016 fanns nästan 4,8 miljoner bilar i trafik i Sverige, en ökning med 100 000 bilar sedan året innan. Mest ökar kvinnornas bilägande. Sedan mitten på åttiotalet har antalet bilar som ägs av kvinnor ökat med 95 procent.

– Det är glädjande att allt fler får tillgång till den frihet bilen ger. Friheten att styra över sin egen tid, att välja var man vill bo, arbeta och handla, och vad man vill ägna sin fritid åt, säger Charlie Magnusson.

– Bilen är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva – och för att livet ska fungera även utanför storstäderna. Därför tycker vi att bilen är värd sin alldeles egen dag, avslutar Charlie Magnusson.

Bilens Dag instiftades för sju år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen firas bland bilägare och bilvänner runt om i landet som tar lite extra väl hand om vännen i garaget, eller tar bilen på utflykt i höstsolen.

För mer information kontakta Charlie Magnusson på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se

Kategorier: BILENS DAG

David om bilen

4 oktober, 2017

Möt David. Utan bilen hade hans vardag varit mycket annorlunda – och sämre.

Inför Bilens Dag har vi intervjuat politiker, företagare och privatpersoner runt om i landet om deras syn på bilen – på landet, i stan och på jobbet. Här träffar vi David Stenergard, projektledare från Åhus.

Vad betyder bilen för dig?

– Bilen för mig är frihet. Att kunna röra sig när man vill med dem man vill och dit man vill. Inget annat transportmedel klarar det. Här är bilen överlägsen.

Vad betyder bilen för jobben?

– Jag bor i Åhus och pendlar styvt tio mil enkel resa till Malmö, jag lämnar och hämtar barn på skola och dagis i princip varje dag då min fru veckopendlar till Stockholm. Jag hade ALDRIG kunna göra detta utan bil.

Hur ska du fira Bilens Dag?

– Inget särskilt. Varje dag är bilens dag för mig. Utan den hade mitt liv varit ett helt annat. Men för sakens skull får jag väl ge den en ordentlig uppfräschning.

Kategorier: BILENS DAG

Jessica om bilen

2 oktober, 2017

Inför Bilens Dag har vi intervjuat politiker, företagare och privatpersoner runt om i landet om deras syn på bilen – på landet, i stan och på jobbet. Först ut är Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

Vad betyder bilen för dig?
Alla människor har olika livspussel att brottas med och det är viktigt att varje person och familj har en frihet att välja det transportsätt som passar de egna behoven bäst. Där är bilen en viktig pusselbit för många.

Vad betyder bilen för livet i stan?
I stan där framkomlighet och luftkvalitet kan vara extra stora problem är blandningen av alla transportsätt särskilt viktig. Cykelvägar, gångbanor och en välfungerande kollektivtrafik har en viktig roll. Men det finns också ett behov av bilar och särskilt den moderna bilen som är hållbar, gärna delad och en dag till och med självkörande. Bilen har en självklar roll men måste anpassas till den moderna staden och inte tvärtom.

 Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?
Bästa sättet för mig är att fortsätta arbeta för att bilen ska kunna vara en del av framtidens hållbara samhälle. Moderaterna driver på för regelförenklingar och lagförändringar som utvecklar bilen till en miljövän med fler bilpooler, bättre bränslen och på sikt självkörande.

Kategorier: BILENS DAG

Pressmeddelande: En månad till Bilens Dag!

28 september, 2017

Om en månad, den 28 oktober, är det åter igen dags för Bilens Dag. Bilen är en av våra mest älskade hushållsmaskiner, och en förutsättning för att få livet att gå ihop för många. Det dessutom en riktig frihetsmaskin, som inte bara tar oss till skola och jobb utan på fantastiska äventyr land och rike runt – precis var och när vi vill.

– Det är bilen som tar oss till jobbet, skolan, träningen och affären, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Den skapar möjligheter både professionellt och privat. Bilen får helt enkelt livet att gå ihop. Därför tycker vi att bilen förtjänar en egen dag, och vill uppmärksamma den roll bilen spelar – och kommer fortsätta spela – i Sverige.

Det är bilen som varje dag tar 2,7 miljoner svenskar till arbetet och skolan, och det är bilen som gör att vi kan bo var vi vill, utan att behöva förlita oss på busslinjer eller järnvägar.

En stor majoritet av svenskarna, 64 procent, anser sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera. 65 procent menar att deras levnadsstandard skulle försämras om hushållet skulle sakna tillgång till bil, oavsett bostadsort.

Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer. Men även i städerna är bilen fortsatt mycket populär.

– Det kanske inte är alla som tänker på det, men i staden är man beroende av bud- och servicebilar för att allt ska flyta. Och för barnfamiljer är vardagen svår att få ihop utan bil även i storstaden, med storhandling, fotbollsträning och ridskolor. Bilen är flexibel och praktisk, och ger oss friheten att leva det liv vi vill, var vi vill, fortsätter Charlie Magnusson.

Bilens Dag instiftades för sju år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.

För mer information kontakta Charlie Magnusson på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se

Kategorier: BILENS DAG

Vad gör vi nu då? Jo, Gillar Bilen så klart!

31 oktober, 2016

country-road-background-18048

 

Bilens Dag är över för i år, så vad ska vi göra nu? Jo, Gilla bilen förstås – för egentligen är ju alla dagar bilens dag!

Kategorier: BILENS DAG

Den viktiga bilen

28 oktober, 2016

autumn-road-wallpaper

I Skaraborgs Läns Allehanda skriver MRFs distriktschef Jan Johnsson om varför bilen är så viktigt. Läs artikeln här.

Kategorier: BILENS DAG

Lyssna på Bilen!

28 oktober, 2016

old-road

Vem ska krönikera om bilen på bilens alldeles egen dag – om inte bilen själv? I Norra Halland kan ni läsa om hur det är att vara bil i Kungsbacka.

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

28 oktober, 2016

resande

Kategorier: BILENS DAG

Alla dagar är Bilens Dag!

28 oktober, 2016

winter_road

I Norrbotten firas bilens dag 365 gånger om året, skriver Johan Eriksson i Norrbottenskuriren och vi kan bara hålla med – egentligen är ju alla dagar bilens dag.

Kategorier: BILENS DAG

Idag är det Bilens Dag!

28 oktober, 2016

bilensdag2016

Kategorier: BILENS DAG

Pressmeddelande: Imorgon är det Bilens Dag!

27 oktober, 2016

autumn2

Visste du att personbilar står för 77 procent av vårt resande? Spårbunden trafik – tåg, tunnelbana och spårvagn – står för cirka tio procent och bussen för sex procent. Det är alltså bilen som helt dominerar vårt resande – och inte undra på det.

– Bilen går vart vi vill, när vi vill. Till jobbet även om vi jobbar skift, till isrinkar och ridskolor långt från city, till bostaden eller stugan även om den ligger långt från närmsta granne, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Nästan alla svenskar, 85 procent, har minst en bil i hushållet. 36 procent har minst två bilar och sex procent har tre eller fler. Flest bilar har de som bor i småhus, 54 procent av dem har minst två bilar, och vanligast är det att inte ha någon bil alls i storstadsområdena, där en av fem saknar bil. Flest billösa finns i Stockholm, där en av fyra saknar bil.

– Bilen gör att vi kan bo där vi trivs, jobba där vi behöver och ägna fritiden åt vad vi vill, utan att vara beroende av tidtabeller eller linjetrafik. Det gör att livspusslet går ihop, även med barn och storhandling och övertid. Bilen ger oss frihet, säger Charlie Magnusson.

En klar majoritet av svenskarna säger också att de behöver bilen för att få vardagen att fungera, hela 61 procent. Nästan hälften, 47 procent, skulle ha mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad om de saknade tillgång till bil, och ytterligare en tredjedel uppger att det skulle vara väldigt mycket svårare. Störst behov av bilen har de som bor i Norrland, barnfamiljer, boende utanför storstäderna och de som bor i småhus. 88 procent säger att livspusslet skulle bli svårare om de saknade bil, 45 procent att det till och med skulle bli väldigt mycket svårare.

– Bilen är bra för mobiliteten, bra för svenskarna och bra för Sverige – därför tycker vi att bilen är värd sin alldeles egen dag, avslutar Charlie Magnusson

Bilens dag instiftades för sex år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen firas bland bilägare och bilvänner runt om i landet som tar lite extra väl hand om vännen i garaget, eller tar bilen på utflykt i höstsolen.

För mer information, se bilensdag.se eller kontakta Charlie Magnusson, informationschef MRF, på charlie@mrf.se

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

24 oktober, 2016

ungdomar-4

Kategorier: BILENS DAG

Pressmeddelande: En vecka till Bilens Dag!

21 oktober, 2016

road-199492_1920

Om en vecka, den 28 oktober, är det dags för Bilens Dag igen! Bilens alldeles egna dag firas för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna, för mobilitet, industri och ekonomi.

För bilen tar oss inte bara till jobbet, den gör också att fler har ett arbete att gå till. Fordonstillverkarna inklusive leverantörer sysselsätter direkt cirka 135 000 personer i Sverige. Företagen inom fordonsindustrin är spridda över hela landet och har stor regional betydelse. Därutöver tillkommer alla som sysselsätts indirekt inom andra branscher, i allt från IT till handel och tjänstesektorn.

– Bilen gör att vi kan arbeta och leva var vi vill, både därför att bilen gör att vi kan ta oss till och från jobbet även om inga bussar går, och för att bilindustrin skapar arbeten utanför storstadsområdena. Bilen och bilindustrin är en förutsättning för att hela landet ska kunna leva, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Under de första fem månaderna 2016 ökade fordonsexporten från Sverige med 30 procent, och andelen av den totala Svenska varuexporten till 14 procent. Det gör fordonsindustrin till Sveriges enskilt största exportnäring.

– Sverige är unikt som, trots att vi bara är tio miljoner invånare, har fyra fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet. Därutöver tillkommer tusentals bilhallar och verkstäder, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Det är en industri som har stor betydelse inte bara för sysselsättningen utan för Sveriges ekonomi som helhet, säger Charlie Magnusson.

Nya bilar är dessutom både säkrare och bättre för miljön. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige har minskat med 35 procent under perioden 2005 till 2015. Bara under 2015 minskade nya bilars koldioxidutsläpp med fem gram per kilometer i Sverige – en trend som fortsatt in på 2016.

– Bilen gör oss friare, rörligare och rikare, samtidigt som den blir allt säkrare och miljövänligare. Därför tycker vi att bilen är värd sin alldeles egna dag, avslutar Charlie Magnusson.

Bilens dag instiftades för sex år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen firas bland bilägare och bilvänner runt om i landet som tar lite extra väl hand om vännen i garaget, eller tar bilen på utflykt i höstsolen.

För mer information, se bilensdag.se eller kontakta Charlie Magnusson, informationschef MRF, på tel 0730-27 64 00 el charlie@mrf.se

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

20 oktober, 2016

8-av-10-svenskar

Kategorier: BILENS DAG

Sverige behöver bilen!

18 oktober, 2016

skogsväg

”Sverige är ett glest befolkat land med stora avstånd, vi kan därmed sägas ha ett transporthandikapp jämfört med resten av Europa. Fördyringar av transporter, oavsett om det är persontrafik eller lastbilstransporter innebär en försämring av människors mobilitet och Sveriges företagande”

Det säger MRFs VD Tommy Letzén i en kommentar till partiledardebatten, och vi kan bara hålla med. Sverige behöver bilen! Läs mer här.

Kategorier: BILENS DAG

Se klart, så klart!

17 oktober, 2016

beautiful-wallpapers-road-lights-wallpaper-wallpaper-35469

Det blir snabbt mörkare, både när man ska till och från jobbet. Är vädret dessutom lite dassigt kan sikten snabbt bli sämre – och bilturen onödigt jobbig. Men det finns sätt se bättre även under hösten. Allt om Bilar listar ett par bra tips här!

Kategorier: BILENS DAG

Inte är det lätt alla gånger…

14 oktober, 2016

…även om britterna tycks ha det betydligt värre än vi. Hur många av de här bilmärkena uttalar du så som det var tänkt?

Kategorier: BILENS DAG

Kör som en kvinna!

12 oktober, 2016

645@70

Det uppmuntrar trafiksäkerhetsorganisationen NTF och däcktillverkaren Hankook svenska män att göra i en ny kampanj.

Undersökningar har nämligen visat att manliga, i synnerhet yngre, bilförare tar fler risker, kör med mindre marginaler och löper större risk att skada sig själv och andra i trafiken. Dessutom är det betydligt fler män än kvinnor som kör rattfulla.

Då är det ju tur att bilägandet dessutom ökar mest hos kvinnor, så kan vi förhoppningsvis alla både bli lite säkrare och lite friare, tack vare bilen.

Läs mer hos Allt om Bilar.

Kategorier: BILENS DAG

Pressmeddelande: Bilens Dag närmar sig!

10 oktober, 2016

Om cirka tre veckor, den 28 oktober, är det åter igen dags för Bilens Dag. För sjätte året i rad uppmärksammas bilens betydelse för Sverige och svenskarna – nu och då.

Bilen är viktig för oss i Sverige. Den står för 77 procent av våra personresor och personbilstrafiken fortsätter öka – liksom bilarna. Under 2015 ökade bilbeståndet i Sverige med 83 000 bilar, vilket innebär att det i slutet på förra året fanns nästan 4,7 miljoner bilar i trafik i Sverige. De senaste tio åren har beståndet ökat med i genomsnitt 52 000 bilar per år.

Under 2015 fanns det 475 bilar per 1000 invånare i hela riket, men på sina håll är siffrorna betydligt högre än så. Gotland, som är biltätast i riket, har passerat 600-strecket och hade under 2015 601 bilar per tusen invånare.

– En stark fordonsindustri och ökande försäljningssiffror är naturligtvis bra för jobben och bra för svensk ekonomi, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Bilen tar oss till jobbet, och skapar jobb – inte minst utanför storstäderna.

Ingenting tyder heller på att ökningen håller på att mattas av. I september ökade nybilsregistreringen med nio procent, vilket gör förra månaden till den 33e månaden i rad med en uppgång. Och 2016 som helhet ser ut att bli ännu ett rekordår för nybilsregistreringen i Sverige. Förutsättningarna är goda, med stabila sysselsättningssiffror, låga räntor och en allt starkare ekonomi för de svenska hushållen.

– En förnyelse av fordonsflottan är dessutom bra för miljön, nya bilar är bränslesnålare, tystare och släpper ut mindre koldioxid än äldre, påpekar Charlie Magnusson. Och bilen ger fler möjlighet att bo nära och njuta av vår vackra natur.

Bilen är mer än bara ett transportmedel för de flesta av oss. Den gör att vi kan klara vårt livspussel, ta oss till jobbet och den ger oss frihet att bo var vi vill. Dessutom ger bilen många chansen att få ett jobb att gå till, inte minst då bil- och motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov de närmsta åren.

– Vem du än är och vad du än bor så blir ditt liv rikare och friare av ökad mobilitet och att avstånden mellan människor och regioner blir kortare. Det kan vi tacka bilen för och därför firar vi Bilens Dag, avslutar Charlie Magnusson.

Bilens dag instiftades för sex år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen kan vi alla uppmärksamma genom att göra något fint för – eller med! – bilen. Kanske en extra omsorgsfull biltvätt eller en skön biltur i höstsolen? Så, hur tänker just DU fira Bilens dag?

 

För mer information, se bilensdag.se eller kontakta Charlie Magnusson, informationschef MRF, på tel 0730-27 64 00 el charlie@mrf.se

Kategorier: BILENS DAG

Låg det verkligen en bro här i förrgår..?

7 oktober, 2016

160927

Vägarbete på väg hems från jobbet – igen? Vi vet hur det är. Men tro det eller ej, det behöver faktiskt inte ta en evighet. Det visar den här fantastiska time laps-videon från Nederländerna, där man byggde en tunnel under vägen på mindre än 48 timmar.

Kategorier: BILENS DAG

Snart är det Bilens Dag!

28 september, 2016

Square_bilensdag

Om en månad, den 28 oktober, är det dags för Bilens Dag igen. För sjätte året i rad uppmärksammas bilens betydelse för Sverige.

Det är bilen som tar oss till jobbet, skolan, träningen och affären. Den skapar möjligheter både professionellt och privat. Bilen får helt enkelt livet att gå ihop, speciellt utanför storstäderna. Bilen är en förutsättning för att hela landet ska kunna leva. För att lantbruk, industrier och småföretag ska kunna gå runt och få personal och att småorter ska kunna blomstra.

Därför tycker vi att bilen förtjänar en helt egen dag och vill uppmärksamma den roll bilen spelar – och kommer fortsätta spela – i Sverige.

 

Bilens dag instiftades för fem år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.

Kategorier: BILENS DAG

Stannar Sverige utan bilen?

10 november, 2015

Förra veckan var det dags för seminariet ”Stannar Sverige utan bilen?”, anordnat av Motormännen, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och BIL Sweden med anledning av Bilens Dag. Samtliga riksdagspartier fanns på plats för att debattera bilen, mobilitet, utsläpp, stadsplanering och körkortsfrågor.

 

20151105_130534 (2)

 

Sten Bergheden, Moderaterna, tyckte det var trevligt att alla debattörer verkade vara så positiva till bilen, och avslöjade att så brukar det inte alltid låta i utskottet. Vi behöver bilen, menade han, det är ingen slump att många fordonstillverkare grundats och verkar i Sverige. Och inte kan vi lägga fler särskatter på de som bor på landet och småstäderna, det är inte rättvis att de ska skatta mer medan man subventionerar kollektivtrafik.

Emma Wallrup från Vänsterpartiet säger att hon förstår att folk vill åka bil, det är både bekvämt och kostnadseffektivt. Tyvärr, tycker hon, eftersom hon menar att vi måste stoppa fossila bränslen.

Karin Svensson-Smith berättade att inom Miljöpartiet var man överens om att cykling ska ta mer plats, annars måste vi börja riva hus menade hon. Och ska cykeln ta mer plats måste någonting annat ta mindre plats, och någonting annat är bilen.

Folkpartiets Lars Tysklind menade att kollektivtrafik har goda förutsättningar där det finns stora kollektiv, men att det ju inte är fallet överallt. De lokala förutsättningarna måste få styra, och därför vill Folkpartiet exempelvis differentiera reseavdraget beroende på bostadsort.

När utsläppen diskuterades påpekade Centerpartiets Ander Åkesson att Sverige gått från att ha EUs törstigaste bilpark 1996, till att ha den minst törstiga idag. Det ska vara lätt att göra rätt, tycker Centern, men det ska inte vara svårt att äga bil.

Kristdemokraternas Robert Halef menar att man ska beskatta co2-utsläpp istället för att göra bensinen dyrare för alla. Det handlar om att skapa långsiktighet, trovärdighet hos handlare och konsumenter så att alla vet förutsättningarna och vågar satsa på ny teknik.

 

Bilen är en kassako för staten och indexering kommer leda till världens högsta bensinskatter. Är det rimligt att bilen betalar så mycket?

Nej, säger Moderaterna. Sverige har redan EUs högsta skatter bilrelaterade skatter. Det är viktigare att se till att folk har råd att byta bil och på så vis göra bilparken miljövänligare och bränslesnålare. Indexeringen är bara ett smygsätt att få in skatt, som framförallt drabbar landsbygden.

Samtidigt ska vi komma ihåg att regeringen beslutar skatter för ett år i taget, och det är därför osannolikt att indexeringen kommer att gälla fram till 2040 påpekar Lars Tysklind (Fp).

 

Hur var det nu med Socialdemokraternas löfte om att öppna upp för CSN-finansiering av körkort?

Jodå, de har inte släppt frågan, lovar Johan Andersson, men det finns lite annat att finansiera just nu. Han vill inte lova att någonting sker under nuvarande mandatperiod.

Moderaterna har stämmobeslut på att de vill införa samma modell och kommer driva frågan, berättar Bergheden, eller se om det går att inför avdrag för körkortskostnaderna.

Och Kristdemokraterna har motionerat om att utöka antalet instruktörer under sommaren när ungdomar har tid att ta körkort, berättar Robert Halef. Dessutom vill man införa möjlighet att vänta upp sex månader mellan praktik- och teoriprov istället för två.

 

Och hur ska vi tänka kring stadsplanering, ska bilen vara en fortsatt del av staden?

Ska hela landet leva behöver bilen vara med även i städerna, menar Åkesson (C).

Jimmy Ståhl (Sd) berättar att det är svårt att ta bilen in i stan i Göteborg, man bygger bort bilvägar och har infört trängselskatt men man har inte satsat på kollektivtrafik i motsvarande utsträckning. Därför har det också växt upp fler köpcentrum, folk kan inte ta sig in till city.

Det är viktigt med parkering i centrum, påpekar Robert Halef (Kd), annars tar man död på stadskärnan.

Miljöpartiet vill å sin sida helt avskaffa parkeringsnormen, regler om hur många parkeringsplatser som ska finnas till nybyggen av bostäder. Det skulle underlätta byggandet av till exempel studentbostäder, menar man, där bil ändå ofta är en icke fråga.

Det är ju ändå ett kommunalt beslut, påpekar Folkpartiets Tysklind, och därmed finns alla möjligheter att ändra parkeringsnormen lokalt.

Och Bergheden (M) kallar bilskatterna för subventioner från landsbygd till städernas kollektivtrafik. Samma sak med dubbdäck, menar han, det är vansinnigt att beskatta dubbdäck som behövs på landet för att man har problem på Hornsgatan i Stockholm. Man kan inte tvinga människor att flytta till stan genom att skatta ihjäl dem, det finns om inte annat inte bostäder nog – oavsett hur många parkeringar man bygger bort.

 

Så nog är bilen en förutsättning för att hela Sverige ska leva och frodas – och i takt med att bilarna blir renare, säkrare och tystare så kommer också utmaningarna att bli färre.

Kategorier: BILENS DAG

Bilens Dag är över för i år…

30 oktober, 2015

gb_250x250

 

Men gillar bilen gör vi förstås alla dagar. På gillabilen.se och på Facebook!

 

Kategorier: BILENS DAG

Annandag Bil…

29 oktober, 2015

 

bildagen

 

Nu är Bilens Dag över för i år, även om varje dag förstås egentligen är bilens dag. Hur firade du och din bil igår?

 

Kategorier: BILENS DAG

Ett stort Grattis…

28 oktober, 2015

 

12196348_1059953100690543_3755356754987648629_n

 

…säger vi till Stina Andersson från Hjo som vann tävlingen ”Vinn ditt körkort”. Stina vinner 15 000:- som kan lösas in hos valfri STR-ansluten trafikskola.

 

Kategorier: BILENS DAG

Page 2 of 8«12345»...Last »