Pressmeddelande: Två veckor till Bilens Dag!

Om två veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag i Sverige. Det gör vi för att uppmärksamma bilen och vad den betyder – men också alla de framsteg som sker på bilfronten.

Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under förra året rekordminskade med 21 procent från året innan, och är den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Utvecklingen går framåt med stormsteg, och den utsläppsfria mobiliteten kommer vara en realitet inom en överskådlig framtid.

Bilen blir allt miljövänligare, och mycket av det vi idag ser som ett problem med den individuella bilismen – miljöpåverkan, oväsen och olyckor – kan och kommer att lösas med hjälp av modern teknik. Men det gäller att inte sätta käppar i däcket för utvecklingen, säger Anders Östberg, som är ansvarig för opinion och kommunikation på MRF.

Samtidigt går utvecklingen i otakt. Sedan 2010 har genomsnittsåldern för personbilar i trafik i Sverige ökat med 1,4 år, och är idag över tio år. Äldre bilar släpper ut mer än moderna bilar, och är mindre säkra vid en kollision.

Under de senaste tolv månaderna har andelen nyregistrerade laddbara fordon ökat med 50 procent. Idag utgörs cirka åtta procent av bilarna på de svenska vägarna av laddbara fordon. Det är en siffra som kommer öka drastiskt.

Redan 2025 bedömer Trafikanalys att en miljon laddbara personbilar kommer köra runt på de svenska vägarna – en femtedel av personbilsflottan. Men det kräver rätt förutsättningar.

Elektrifieringen går framåt, men infrastrukturen hamnar på efterkälken. Idag går det nästan 130 laddbara bilar på en publik laddstation i Sverige. Och vem vågar köpa en elbil om man inte kan vara säker på att den går att ladda – även utanför storstäderna? Frågar Anders Östberg.

Att bilen är fortsatt populär råder det dock inget tvivel om. Under förra året ökade antalet personbilar i trafik med nästan 43 000 – till nästan 5 miljoner personbilar totalt.

Att fler får tillgång till bil är i sig bara positivt. Vi har en utsläppsfri privatbilism inom synhåll. Alla den frihet bilen ger, utan utsläpp. Det tycker vi är värt att fira på Bilens Dag den 28 oktober, avslutar Anders Östberg.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för tolv år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.