Hur ska du fira Bilens Dag, P-O Hedman?

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet om vad bilen betyder för dem, och hur de ska fira den 28 oktober. Idag har vi talat med P-O Hedman som bor i Stockholm. P-O jobbar inom energisektorn och planerar ständigt nästa familjesemester med bilen.

Vad betyder bilen för dig?

Den skapar först och främst möjligheten att få ihop livet, även om vi bor och jobbar på ett sådant sätt att jag mestadels klarar jobbpendlingen med cykel. Sedan barnsben har jag ett stort intresse för både bilar som sådana och bilkörning – för mig är tiden bakom ratten nästan som en mindfulnessövning. Intresset har även gett mig många möjligheter att lära känna personer som jag sannolikt aldrig skulle ha träffat annars.

Hur hade ditt liv sett ut utan din bil?

Det är uppenbart att behovet sett olika ut under olika delar av livet, från att vara helt nödvändig till att innan barn och med det mesta av livet innanför tullarna egentligen bara ha behövt bil för semesterresor. Idag skulle det vara rejält utmanande att få ihop vardagspusslandet där både barnen med dess fritidsintressen och min allt skröpligare mors behov av omsorg och sällskap ska samsas om den tid som finns. Jag har faktiskt provat på de olika delningstjänster som finns, men inte minst möjligheten att inte behöva planera gör att det är egen bil som gäller för min del. Det handlar både om friheten, men också om att kunna utnyttja tiden bättre.

Hur ska du fira bilens dag?

Egentligen firar jag bilens dag varje dag, men den 28 oktober kommer jag att tvätta den så att den är fin inför turen till Skåne dagen efter.