Pressmeddelande: Tre veckor till Bilens Dag – och den är viktigare än någonsin

Om tre veckor, den 28 oktober, är det dags för Bilens Dag igen.

Bilen är en våra viktigaste hushållsmaskiner, och en förutsättning för att vardagen – och samhället – ska fungera. Det har blivit än tydligare under den pandemi som drar över världen. Bilen är ett säkert och pålitligt transportmedel, oavsett om man måste ta sig till jobbet på udda tider, vill hålla sig ifrån rusningstrafiken eller plötsligt får ställa om semesterplanerna.

– Många har börjat arbeta hemma, men många fler har inte den möjligheten. Trängsel i lokaltrafiken är en betydande smittorisk, som oproportionerligt drabbar de som måsta vara på plats för att utföra sitt arbete – i synnerhet när resandet måste ske på fasta tider, säger Tommy Letzén, VD för Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Det är bilen som varje dag tar 2,7 miljoner svenskar till arbetet och skolan, och det är bilen som gör att vi kan bo även på landsbygden. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil. Och 65 procent menar att deras levnadsstandard skulle försämras om hushållet skulle sakna tillgång till bil, oavsett bostadsort.

– Bilen är ett säkert och bekvämt transportmedel, särskilt när behovet av trygghet har ökat i ytterligare under pandemin. När fler valde att semestra hemmavid, eller inte kom iväg av annat skäl, blev bilens betydelse för vår fritid och rekreation uppenbar, konstaterar Tommy Letzén.

En stor majoritet av svenskarna, 64 procent, anser sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

– Bilen får helt enkelt livet att gå ihop, speciellt utanför storstäderna. Ska hela Sverige leva så är bilen en förutsättning, och kommer så fortsätta vara. Därför tycker vi att bilen, och den fria mobiliteten, är värd att fira lite extra den 28 oktober, säger Tommy Letzén.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för tio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.