Pressmeddelande: På måndag är det Bilens Dag!

Nu på måndag, den 28 oktober, firas Bilens Dag i Sverige. Det görs för att visa på bilens betydelse för Sverige och för svenskarna.

För bilen är viktig. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil. Och 65 procent menar att deras levnadsstandard skulle försämras om hushållet skulle sakna tillgång till bil, oavsett bostadsort.

– Bilen tar oss till jobbet, till affären och hem, när vi vill och var vi vill. För många svenskar skulle livet helt enkelt inte gå ihop utan bil. Därför firar vi Bilens Dag på måndag, och därför vill vi uppmana våra folkvalda både nationellt och lokalt att se vad bilen faktiskt betyder för oss bor i det här landet, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

En stor majoritet av svenskarna, 64 procent, anser sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

– Det finns alltså all anledning att fundera över den politik som förs. Bilen beskattas orimligt hårt. Enligt uträkningar VTI, Statens Väg och Trafikforskningsinstitut, gjort betalar svenska bilägare dubbelt så mycket som deras fordon genererar i externa kostnader. Detta trots att riksdagen bestämt att principen för beskattning av olika trafikslag ska vara att de ska täcka sina egna kostnader, säger Charlie Magnusson.

Skatterna – inte minst de höga bränsleskatterna – slår oproportionerligt hårt mot landsbygdskommunerna, och de som behöver bilen bäst. Det är också områdena utanför storstäderna som får minst tillbaka för det de betalar in. Väginvesteringar och underhåll är kraftigt eftersatt på många håll i landet, och prognosen ser inte ljus ut.

I Trafikverkets nationella plan, där verkets satsningar för 2018 till 2029 fastläggs, spås många vägar som är viktiga för landsbygden försämras ytterligare de kommande åren. Allra mest eftersatta är vägarna i Norrbotten och Västerbotten.

– Bilen behövs, och den kommer behövas även i framtiden. Vi kan inte önska bort behovet av investeringar och underhåll, allra minst på de platser där inga alternativ finns. Den fria mobiliteten är en mänsklig rättighet, och kan inte vara beroende av var man bor. Hela Sverige har rätt till säkra vägar, säger Charlie Magnusson.
Utan bilen stannar Sverige, och det är värt att uppmärksamma.

– Bilen ger både frihet och trygghet, till hela landet. Därför tycker vi att den är värd att fira lite extra på måndag, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Om Bilens dag

Bilens dag instiftades för nio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.