Politiker om Bilens Dag: Anna-Caren Sätherberg (S)

Inför Bilens Dag har vi intervjuat representanter för Riksdagspartierna om vad de tycker om bilen, mobilitet och hur de ska fira Bilens Dag. Idag Anna-Caren Sätherberg, Socialdemokraternas gruppledare i Trafikutskottet.

Vad betyder bilen för dig?

För mig betyder bilen både frihet och möjlighet. Frihet att kunna, som jag själv gjorde och gör, skjutsa barnen från skolan till träning och sedan hem och kunna ta mig till olika delar av mitt hemlän för att träffa väljare. Möjlighet i att skapa mobilitet och rörlighet där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Bilen är viktig men det är också viktig att bilen blir hållbar för samhälle och klimat.

Vad ser du för hot mot den enskildes fria mobiliteten idag?

Att bilindustrin inte är tillräcklig snabb med att ställa om och kunna leverera till oss kunder hållbara lösningar som funkar både i stad och i landsbygd.

Hur vill ditt parti säkerställa att hela landet får leva?

Vi vill att det ska vara möjligt att leva och verka i hela landet, för att möjliggöra detta är det viktigt att föra en politik som minskar klyftor mellan stad och land. Vi socialdemokrater har därför i regeringsställning arbetat bland annat för att ta fram ett nytt kostnadsutjämningssystem som syftar till att förbättra jämlikheten och säkerställa rätten till en god och välfungerande välfärd över hela Sverige – oavsett var du bor.

I regeringens senaste budgetförslag har vi socialdemokrater arbetat för att säkerställa att den, av riksdagen, antagna landsbygdsprogram blir verklighet. Den innebär stora och viktiga satsningar på landsbygden som exempelvis satsningar på att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet, förstärkning av den särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i glesbygdsområden samt utbyggnad av bredband och järnväg.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Jag firar genom att fortsätta arbeta för en hållbar och rättvis omställning som innebär att alla ska förutsättningar att kunna ställa om.