Politiker om Bilens Dag: Axel Josefson

Inför Bilens Dag har vi talat med folkvalda runt om i landet och frågat dem vad de tycker om bilen, den fria mobiliteten, och förstås hur de ska fira Bilen Dag! Idag är det Axel Josefson, gruppledare för Moderaterna i Göteborg, som svarar.

Vad betyder bilen för dig?

Bilen för mig är en frihetssymbol och som gör det möjligt för mig att få ihop livspusslet.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Jag tror att bilen är mycket viktig för många. Först och främst som transportmedel för att till exempel kunna ta sig till arbetet, fritidsaktiviteter och för att besöka vänner och bekanta. Sen är det många som har sin försörjning inom fordonsindustrin och som är beroende av att det går bra för bilindustrin.

Vad gör ditt parti för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi vill att olika transportslag ska vara tillgängliga för alla så att man har valalternativ. Vi vill också bygga ut infrastrukturen så att framkomligheten för olika transportslag förbättras.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Det får bli en biltur till sommarstugan.