Och vinnare är…

Carina Löfgren på Region Gävleborg som med sitt stora engagemang har lyckats överbrygga byråkratisk tröghet i sin väg att tillsammans med branschen och myndigheter skapa ett helt nytt sätt för att validera kompetens. Med det nya programmet för validering öppnas möjligheter att finna rätt kompetenser hos nyanlända, och andra som vill byta karriär, och ge dem rätt åtgärder tillsammans med arbetsförmedlingen för ett framtida jobb inom en bransch som har ett stort behov av fler kompetenta tekniker.

Grattis till MRFs stora pris, Carina!

Läs mer här.