Pressmeddelande: Två veckor kvar till bilens dag!

bil2

I dag är det två veckor kvar till Bilens Dag den 28 oktober. Dagen då vi firar vår allra tåligaste arbetshäst – bilen – lite extra. För visst hade det vara svårt att ta sig till och runt på jobbet utan bilen? Mer än hälften av våra arbetsresor går med bil – och många av dem går till arbeten som kretsar kring utveckling, tillverkning, försäljning och underhåll av bilen.

– Varje dag tar 2,7 miljoner svenskar bilen till arbetet och skolan. Bilen och bilindustrin gör också att många fler har ett arbete att gå till. Det säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens riksförbund, MRF. 120 000 personer är direkt sysselsatta av inom fordonstillverkningen och hos deras underleverantörer – och då tillkommer dessutom de indirekta sysselsättningseffekterna inom exempelvis handel- och tjänstesektorn.

Nybilsregistreringen ökade med sju procent under september, vilket är den sjunde månaden i rad med en ökning. 2014 ser ut att bli det sjunde bästa försäljningsåret för bilar i Sverige någonsin. Förutsättningarna är goda, med ökande sysselsättningssiffror och en allt starkare ekonomi för de svenska hushållen.

– En stark fordonsindustri och ökande försäljningssiffror är naturligtvis bra för jobben, och bra för svensk ekonomi, säger Charlie Magnusson. Arbetstillfällena och inkomsterna kommer många till del, eftersom fordonsindustrin är spridd över hela landet. Bilen gör inte bara att vi kan bo var vi vill, den bidrar dessutom till arbetstillfällen runt knuten – även utanför storstäderna.

Även försäljningen av lastbilar har ökat, föregående månad var den näst bästa septembermånaden någonsin när det gäller nybilsregistrering av lastbilar. Registreringen av lätta lastbilar, upp till 3,5 ton, ökade med sjutton procent – inte minst som en följd av att de ofta används i de stadigt växande RUT- och ROT- branscherna. Också försäljningen av de riktigt tunga fordonen, över 16 ton, ökade – med hela nitton procent.

Bilens dag är en så kallad temadag och firas sedan 2010. Bakom den står MRF och BIL Sweden. Tillsammans med andra intressenter inom bil, bilism och transporter, vill de uppmärksamma hur viktig bilen varit för den svenska samhällsutvecklingen jämte järnvägen och telegrafen. Dagen firas bl a hos bilhandlare, motorentusiaster och landets motororganisationer. Och runt om i landet, hos alla som skänker en extra tanke – och kanske lite extra omvårdad – åt sin ständige kompanjon bilen.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00.