Gotland – biltätast i landet!

På den gröna ön i Östersjön så fanns det i början av detta år 566 personbilar per 1000 invånare. På andra plats kommer Dalarna med 542 bilar och på delad tredje plats ser vi Jämtland och Norrbotten med 535. I botten av listan hamnar Stockholm, där man bara har 390 personbilar per 1000 invånare. En anledning till detta är förstås att de bor i en stad med väl utbyggt kollektivtrafiknät, något som saknas i stora delar av vårt avlånga land.  På lands- och glesbygd är bilen nödvändig för att klara sin vardag och för att kunna ta sig till jobbet mm. De flesta av oss vet detta, men kanske inte alla..?


Gotland är inte bara det biltätaste länet i Sverige, det är även fårtätast.