Politiker om bilen – Centerpartiet

16 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson för transportinfrastruktur.

 

Anders åkesson C

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen för mig betyder en stor frihet och möjlighet att röra mig i områden där kollektivtrafik och nationell trafik inte når fram. I Centerpartiet tror vi stenhårt att en ökad mobilitet, inklusive bilåkning, går att förena med minskad klimatpåverkan. En viktig del i detta är att byta bränsle till ett förnybart sådant, och göra medvetna val om man är i stånd att byta bil. Vi vill stoppa utsläppen – inte mobiliteten!

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Jag vet att bilen betyder otroligt mycket för det svenska folket. Det är särskilt tydligt för människor som bor utanför storstadsområden och som är helt beroende av sin bil för att kunna köra till jobbet, hämta barn, handla och uträtta ärenden. I storstäder, som Stockholm till exempel, där kollektivtrafiken når nästan överallt och där bilpooler är på framfart har bilen en mindre betydelse för vissa, inte minst för den yngre generationen som gärna klarar sig så länge som möjligt utan att äga en egen bil. Men det är långt ifrån hur verkligheten ser ut för miljontals människor som verkar och lever i andra delar av vårt långa land.

Vad gör Centerpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi har under hösten presenterat flera konkreta förslag för att öka mobiliteten och samtidigt bryta fossilberoendet. Vi vill fokusera på det som är absolut viktigast – att klimatutsläppen från transporterna minskar. Därför behöver vi både stimulera användningen av riktigt miljövänliga bilar, men också sänka utsläppen från den bilpark som redan rullar på våra vägar. Parallellt med detta måste vi fortsätta satsa på järnväg och vägar i hela landet, regionala flygplatser måste få finnas kvar och kollektivtrafiken måste förbättras. I Centerpartiet anser vi också att vi måste hitta nya finansieringsformer för att få till stånd viktiga infrastrukturprojekt som leder till ökad mobilitet.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober är det mötesfritt i riksdagen så då kommer jag att vara hemma i Småland och besöka företag, bland annat Emåmejeriet som expanderar, och dit kör jag givetvis bil.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Branimir

15 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad bilen betyder för dem. Idag svarar Branimir Knezević, Sundspendlare och Product Portfolio Manager på det danska försäkringsbolaget Tryg.

 

Branimir Knezevic´

 

Vad betyder bilen för dig?

Min bil gör det möjligt för mig att kunna ha mitt drömjobb i Danmark och samtidigt kunna få två timmar extra per dag för min fritid, om man jämför kollektiv transport.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Bilen medverkar till att arbetslösheten sjunker genom att fler kan jobba längre bort från sina hem. Det är bra både för medborgare och företag.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Då ska jag och min bil ut på en härlig Österlentur och njuta av kaffe och kaka på Olof Victors vid Löderup.

 

Bilen på Öresundsbron

Under 2014 passerade 6 918 277 fordon över Öresundsbron, av dem var 6 217 111 bilar och 194 495 varubilar

 

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om Bilen: Miljöpartiet

14 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Miljöpartiets Stina Bergström.

 

0401968752713_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Eftersom jag bor på landet är jag beroende av bilen.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Det beror förstås på var man bor och vem man är.

Vad gör Miljöpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi satsar på kollektivtrafik och cykel och på bilar som går på förnybara drivmedel och el.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur

Nej

 

Kategorier: BILENS DAG

Två veckor kvar till Bilens Dag!

14 oktober, 2015

driving-lessons-midland

 

Idag är det bara två veckor kvar till Bilens Dag – dagen då vi uppmärksammar vår främsta frihetsmaskin, bilen, lite extra.

Det är bilen som ger oss friheten att bo där vi vill, också dit järnvägen inte går och där det är långt mellan bussturerna. Och det är bilen som gör att vi kan kombinera skiftarbete och jourpass med familj och fritid – utan att behöva anpassa oss efter lokaltrafikens tidtabeller.

Särskilt utanför storstäderna är bilen en förutsättning för att vardagen ska fungera, varannan svensk (47 procent) tror att de skulle ha mycket svårt att bo kvar i sina hem om de inte hade tillgång till bil. Ännu fler, 88 procent, tror att de skulle få svårt att få vardagen att fungera utan bilen, oavsett bostadsort.

– Det är positivt att den frihet som bilen ger kommer allt fler till del, och att det kommer allt fler grupper till del, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Att styra över sin egen tid och få mer tid över till nöjen är någonting alla borde få glädje av – och för det är bilen en viktig pusselbit.

Bilägandet ökar över hela landet, och det är kvinnors bilägande som ökar mest. Andelen kvinnor som äger en bil har ökat med 86 procent sedan mitten på åttiotalet – motsvarande siffra för män är 21 procent. Men det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor som äger bil. 2,3 miljoner män i Sverige äger minst en bil, medan 1,3 miljoner kvinnor gör det samma. Det innebär att 35 procent av de privatägda bilarna i Sverige ägs av kvinnor.

– Sverige är ett land med långa avstånd, det gör bilen till en förutsättning för att hela landet ska kunna leva – och för att vi ska kunna bo och arbeta där vi vill. Det är bilen som gör att vi inte behöver välja mellan att ha naturen runt knuten eller ett arbete vi trivs med – vi kan få både och, säger Charlie Magnusson.

 

Bilens dag instiftades för fem år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltvätt eller biltur i höstsolen?

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

 

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

13 oktober, 2015

bilensdag_4

 

På Gotland rullar 593 bilar per 1000 invånare, flest i landet. Näst flest har Dalarnas län med 571 bilar per tusen invånare och trea kommer Norrbottens län med 560 bilar per tusen invånare. Snittet för riket som helhet är 471 bilar per tusen invånare.

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Kalle

12 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Kalle Bäck utredare på Kungliga Automobilklubben och bosatt i Göteborg, vad bilen betyder för honom.

 

Kalle Bäck

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är grunden för mycket av rörligheten i vårt glesbefolkade land. Det är helt klart en fördel att kunna använda bil i jobbet. För mig innebär bilen också möjligheter att besöka släkt och vänner samt att resa till olika musikevenemang runtom i landet. Bilen bidrar helt enkelt till att skapa mening i tillvaron.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Fordonsindustrin är av stor betydelse för hela västra Sverige och speciellt Göteborg där jag bor. Många är de som jobbat på Volvo under någon tid i livet, för min del under en sommar. Bilen innebär också möjligheter till arbetspendling och på så vis knyts hela Västra Götaland samman till en region.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Det blir en tur med något fordon i bilpoolen som jag är med i för att både göra ärenden och någon mindre utflykt.

 

Bilen i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns 743 694 personbilar registrerade. Det är 13 804 fler än förra året, och det innebär att det finns 456 personbilar per 1000 invånare i länet.

 

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om bilen: Folkpartiet

9 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag Folkpartiets trafikpolitiske talesperson Lars Tysklind.

0535526562910_Max

 

Vad betyder bilen för dig? 

I första hand ett transportmedel som är nödvändigt för att både arbete och fritid ska fungera.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Generellt handlar det om frihet, men där inte kollektivtrafik finns är bilen en absolut nödvändighet. Det sistnämnda gäller inte minst på landsbygden.

Vad gör Folkpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

FP bejakar människors mobilitet och står bakom ett transportslagsövergripande synsätt där varje transportslag ska utnyttjas optimalt där det är bäst lämpat. Därför stödjer vi viktiga infrastruktursatsningar. Främst gäller det då väg och järnväg.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Är på Island så det blir nog inget speciellt firande av Bilens dag den 28 okt. Ska däremot eventuellt delta i en debatt i ämnet i vecka därpå.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Patrik

8 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Patrik Isaksson, Egenföretagare i Hok, Småland, om vad bilen betyder för honom.

Patrik Isaksson 1

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen betyder både frihet och möjligheter. Den betyder att jag kan bo kvar där jag är född, utan att hamna utanför det samhället som skapas i Sverige idag. Att jag kan ta del av både det gamla och det nya.

Vad tror du bilen betyder för din region och din bransch?

Jag är egenföretagare och driver ett företag som sysslar med svarvning. Här är vi en del av Gnosjöandan – ett företag specialiserat på en variant tillverkning, andra företag kan annat. Vi sysslar med svarvning, andra med svetsning, ytterligare andra gör plåtarbeten. Det innebär förstås att vi måste kunna nå varandra, både med personbil och med transporter.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Jag ska åka en sväng i min Cadillac Fleetwood -72.

 

Patrik Isaksson 2

 

Bilen i Jönköpings län

I Jönköpings län finns 175 963 personbilar registrerade. Det är 4002 fler än förra året, och det innebär att det finns 512 personbilar per 1000 invånare i länet.

Kategorier: BILENS DAG

Vinn ditt körkort!

8 oktober, 2015

Vinnkorkort_KAK_facebookkampanj

 

Är du mellan 16 och 25 och tror att ett körkort skulle underlätta vardagen, jobbsökandet och fritiden? Eller tycker du bara att det verkar himla kul att köra bil? Tävla då i vinn dit körkort och ta chansen att kamma hem ett värdebevis på 15.000 kronor som kan lösas in på valfri STR-ansluten körskola. Tävlingen pågår fram till den 20 oktober och vinnaren presenteras förstås på Bilens Dag!

Tävlingen arrangeras av Kungliga Automobil Klubben i samarbete med Gilla Bilen och Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR. Gilla bilen är ett samarbetsprojekt mellan MRF och Bil Sweden.

Kategorier: BILENS DAG

Tre veckor kvar till Bilens Dag!

7 oktober, 2015

3 veckor

 

Om tre veckor, den 28 oktober, är det Bilens Dag – dagen då bilens betydelse för Sverige och svenskarna uppmärksammas extra mycket. Bilen behövs av många skäl; för att få ihop livspusslet och för att kunna bo och leva vart man vill. Dessutom ska vi inte underskatta att tack vare bilen så kan mobiliteten öka en förutsättning för ekonomisk utveckling, demokrati och högre livskvalitet.

Bilen är högt uppskattad och behövd i vårt land. 85 procent av hushållen i Sverige har tillgång till minst en bil. I mindre orter och på glesbygden är siffran 89 procent. Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med tre bilar eller flera. Bilen är helt enkelt vår populäraste hushållsmaskin!

– En majoritet av svenskarna är beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop. 60 procent är helt eller delvis beroende av bilen i vardagen, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Störst är beroendet hos företagare och lantbrukare, där 81 procent säger sig vara beroende av bilen.

Var man bor påverkar förstås också livspusslet, liksom hur många man är.

– Desto större familj, desto viktigare blir bilen. Av hushåll bestående av fyra personer eller fler uppger 72 procent att de är beroende av bilen. Ju fler som ska hämtas och lämnas på jobb och skola och ju fler fritidsaktiviteter som ska hinna med desto större blir förstås behovet av att kunna ta sig runt snabbt, smidigt och när man själv önskar – och det gör man bäst med bil, säger Charlie Magnusson.

Större hushåll och de boende i småhus eller utanför storstadsområdena kör också oftare än andra, 58 procent kör dagligen mot 51 procent av svenskarna som helhet. Och 76 procent av alla som bor i Sverige kör bil minst en gång i veckan.

– Ska vardagen gå ihop och svenskarna kunna fortsätta leva i hela Sverige är bilen helt enkelt en nödvändighet – och kommer så fortsätta vara. Därför är det självklart att bilen även får en egen dag då den firas lite extra, avslutar Charlie Magnusson.
Bilens dag instiftades för fem år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltvätt eller biltur i höstsolen?

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

 

 

Kategorier: BILENS DAG

Page 9 of 19« First...«7891011»...Last »