Visste du att..?

24 oktober, 2015

 

bilensdag_6

 

Åtta av tio resor går på väg, och det är en andel som fortsätter öka. Varje dag tar 1,2 miljoner svenskar bilen till jobbet, och hela 1,9 miljoner tar bilen till sina fritidsaktiviteter.

 

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om Bilen – Kristdemokraterna

23 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Kristdemokraternas trafikpolitiske talesperson Robert Halef på våra frågor.

 

0285631067215_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är ett viktigt transportmedel och underlättar vardagen för den som behöver den.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Bilen är viktig, speciellt för de som saknar tillgång till annan kommunikation, den ger möjlighet att till exempel skjutsa barn och handla mat även om man saknar närhet till tåg eller annan lokaltrafik

Vad gör Kristdemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi jobbar för alla trafikslag, de är alla viktiga och kompletterar varandra.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Bilen är en uppfinning som underlättat vardagen, jag kommer fira genom att minnas vad bilen betytt och fundera på hur samhället sett ut utan bilen.

 

Kategorier: BILENS DAG

Ni glömmer väl inte…?

23 oktober, 2015

road-253653_1280

 

Med anledning av Bilens dag bjuder Motormännen, Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden in till trafikpolitisk debatt i Stockholm den 5 november.

Företrädare för de politiska partierna debatterar kring mobilitet och bilens roll. Vad betyder egentligen bilen för svenska familjer och företag, och hur ser bilens framtid ut?

Ni glömmer väl inte att anmäla er? Länk för att göra det hittar ni här!

 

Kategorier: BILENS DAG

På onsdag är det Bilens Dag!

23 oktober, 2015

volvo1-1

 

Nu är det bara dagar kvar till Bilens Dag den 28 oktober, dagen då vi uppmärksammar bilen och vad den betyder för Sverige och svenskarna lite extra. För bilen är inte bara ett transportmedel eller en hobby – den är också en viktig del av den svenska ekonomin.

Fordonsindustrin är en av Sveriges största exportnäringar. Under förra året stod bilbranschen för ett exportvärde på 120 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 11 procent av den totala svenska varuexporten och gör branschen till den näst största näringsgrenen. Och siffrorna är på uppgång – första halvåret i år ökade värdet av fordonsexporten med nästan 6 procent.

– Fordonsindustrin betyder mycket för Sverige, både ekonomiskt och som jobbskapare. Det är en industri som genererar jobb på alla nivåer, från forskning och utveckling till försäljning och verkstad, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Dessutom skapar fordonsindustrin en mängd spin off-effekter, både i relaterade branscher och i form av ökad efterfrågan inom handeln och tjänstesektorn.

Av de svenska fordonstillverkarnas totala produktion går 85 procent av personbilarna och hela 95 procent av lastbilarna på export. Men hemmamarknaden är också viktig, Sverige är Volvo Personvagnars näst största marknad 2014 – endast överträffad av Kina.
Dessutom satsar fordonsindustrin stort på investeringar, forskning och utveckling. Med 12 procent av de totala industriinvesteringarna är fordonsindustrin en av Sveriges mest forsknings- och utvecklingsintensiva branscher.

– Den höga nivå svensk fordonsindustri håller lockar svenska talanger att stanna inom landet, och utländska talanger att komma hit. Fordonsindustrin bidrar till att bibehålla Sveriges konkurrenskraft, säger Charlie Magnusson.

Ur ett internationellt perspektiv är Sverige närmast unikt beroende av sin fordonsindustri, trots vår relativt ringa storlek har vi ett flertal tillverkare med utveckling och tillverkning i landet. Vår lastbilsindustri, Volvokoncernen och Scania, är världsledande – närmare 25 procent av alla världens nytillverkade lastbilar kommer från de svenska bolagen.

– Fortsatt utveckling och fortsatt ökande försäljning talar sitt tydliga språk – bilen är en framtidsmaskin och fordonsindustrin är en framtidsbransch. Bilen ger frihet, mobilitet, arbete och ett rikare Sverige. Därför tycker vi att bilen är värd sin egen dag, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om Bilen – Socialdemokraterna

22 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Socialdemokraternas Johan Andersson, ledamot av Riksdagens trafikutskott, på våra frågor.

0964730940415_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen betyder för mig två ord, frihet och oberoende.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Samma två ord, men bilen är också en del av större helhet – bilen betyder möjlighet att ta sig till jobbet, till affären och att kunna åka på semester. Bilen är en viktig del av det svenska transportsystemet.

Vad gör Socialdemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Socialdemokraterna vill se till att bilen är en del i trafiksystemet, och att bilen inte får bli förfördelad. Men vi arbetar också för att skynda på den tekniska utvecklingen. Jag var nyligen på en delegationsresa till Japan och besökte Toyotas fabrik och det var fantastiskt att se hur de arbetar med bland annat bränsleceller. Det är ju inte vårt jobb som politiker att arbeta med forskning och utveckling, men däremot att stimulera utvecklingen med till exempel bränslealternativ.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober är jag tyvärr bortrest, men jag firar den 5 november istället. Då ska jag gå och lyssna på det seminarium som hålls med anledning av bilens dag, det är intressanta och viktiga frågor som kommer diskuteras.

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

22 oktober, 2015

 

bilensdag_3

Fordonsindustrin med underleverantörer, försäljare, generalagenter och verkstäder sysselsätter direkt ca 175 000 personer i Sverige – och indirekt många fler. Dessutom är företagen är spridda över landet och ofta stora arbetsgivare utanför storstadsregionerna.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Per-Ewert

21 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Per-Ewert Ohlsson Björk från Årsunda utanför Sandviken och politisk sekreterare för Centerpartiet, om vad bilen innebär för honom.

 

Per-Ewert Phlsson Björk
Vad betyder bilen för dig?

Bilen är helt avgörande för min möjlighet att leva som jag vill. Mitt val av boende kommer antagligen aldrig finnas i närheten till de jobb som jag kommer att ha genom livet. För mig betyder bilen livskvalitet och möjligheter.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Gävleborg är på sina ställen väldigt glesbefolkat med en ojämn fördelning av arbetstillfällen. Ändå väljer människor att bo kvar i sina orter och reser långt till sitt arbete. Bilen är alltså det samma som stora delar av länets överlevnad. Både för orterna i sig, och inte minst för företagens möjligheter att få tag på människor med de kompetenser de behöver.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Tyvärr så kommer jag ha en intensiv arbetsdag den 28:e, från tidig morgon till sen kväll. Annars hade inte en heldagsutflykt efter höstvägarna varit helt dumt. Men kanske en fint bit kött och ett hyfsat vin på kvällen.

 

Bilen i Gävleborgs län

I Gävleborgs län finns 145 429 personbilar registrerade. Det är 2321 fler än förra året, och det innebär att det finns 520 personbilar per 1000 invånare i länet.

Kategorier: BILENS DAG

En vecka kvar till Bilens Dag!

21 oktober, 2015

 

 

 

test_drive_car_380x249

 

Mer än hälften av våra arbetsresor görs med bil, medan kollektivtrafiken står för knappt en femtedel. Och många av dem går dessutom till ett jobb som på ett eller annat sätt kretsar kring eller är beroende av bilen.

Varje dag tar 2,7 miljoner svenskar bilen till arbetet och skolan. Men bilen gör också att många fler har ett arbete att gå till.

– Bilbranschen sysselsätter 175 000 personer i Sverige, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Så många jobbar direkt inom tillverkning, utveckling, försäljning och underhåll – indirekt tillkommer naturligtvis många fler inom till exempel handel och tjänstesektorn.

Bilindustrin är dessutom ofta en stor och viktig arbetsgivare utanför storstäderna, och bidrar också till att fler kan jobba och bo i hela landet. Likaså gör bilen att fler kan jobba när det behövs, inom till exempel vården och industrin, och ändå kunna bo var de vill och hinna med familj och en meningsfull fritid.

– Att kunna ta ett arbete också på obekväma arbetstider eller långt från busslinjerna är en jämlikhets- och jämställdhetsfråga. Bilen ger oss helt enkelt fler möjligheter och större makt över våra liv, säger Charlie Magnusson.

1,2 miljoner svenskar tar bilen för att handla mat, hämta barn eller göra andra ärenden varje dag, och hela 1,9 miljoner tar bilen till sina fritidsaktiviteter. Bilen är helt enkelt en förutsättning för att våra liv ska gå ihop, och kommer fortsätta vara det ett bra tag framöver.

Extra glädjande då att bilförsäljningen fortsätter öka. BIL Sweden skrev i september upp sin försäljningsprognos för året och faller de siffrorna in – vilket allt hittills tyder på – kommer 2015 bli det bästa försäjningsåret någonsin för personbilar och det näst bästa någonsin för lätta lastbilar.

– Ökad försäljning betyder fler jobb, bilbranschen kommer behöva anställa 5000 personer de närmsta åren. Dessutom ger fler bilar större intäkter till statskassan och större frihet för fler människor. Därför tycker vi att bilen är värd att fira den 28 oktober – och alla andra dagar, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

 

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om Bilen – Sverigedemokraterna

20 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Per Klarberg, ansvarig för trafik- och infrastrukturpolitik i Sverigedemokraterna.

 

0656591334119_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen för mig innebär frihet – att när som helst kunna ta mig och min familj dit vi vill, utan att behöva planera och anpassa oss efter tidtabeller och störningar i kollektivtrafiken.
Jag tog körkort så fort jag kunde när jag fyllt 18, och införskaffade samma år min första MC. Året efter köpte jag min första bil; en VW 1303. Sedan dess har bilen varit en lika naturlig del i mitt liv som att ha tak över huvudet, och trots att många bilar har passerat min ägo sedan dess har den röda bubblan en speciell plats i mitt hjärta som en symbol för inträdet i vuxenvärlden och självständighet.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

För många människor innebär bilen en möjlighet att bo och leva som de gör. En tredjedel av Sveriges befolkning bor i dagsläget i landsbygd. För dessa är inte kollektivtrafik ett rimligt alternativ, så ytterst är bilen en ödesfråga för en levande landsbygd. Men även i mer tätbebyggda områden spelar bilen stor roll. Många familjer har redan svårt att få livspusselet att gå ihop, och då är bilen en vital del för att snabbt och enkelt kunna sköta vardagsbestyren.

Vad gör Sverigedemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

SD motsätter sig höjda drivmedelsskatter. Regeringens förslag i höstbudgeten skulle, på bara några år, innebära världens högsta drivmedelsskatter. Detta skulle få ödesdigra konsekvenser för de miljoner svenskar som i dagsläget är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, skjutsa barnen till skolan och sätta mat på bordet.
Vi motsätter oss även de olika åtgärder som införts som lett till den stora mackdöd vi ser runt om i landet, däribland pumplagen.
SD jobbar också aktivt för att återskapa det motorintresse som länge funnits i Sverige. Vi ser motorindustrin som en viktig del i vårt kulturarv, och vi jobbar för att främja allt från A-traktorer till rallyverksamhet. Motorvärldens vikt i partiet syns tydligt i att vi har ett underförbund som heter SD Motor, som är till för de medlemmarna med motorintresse.
Till syvende och sist handlar det dock om allas vår välfärd, där jobbskapande och industri är av yttersta vikt. I detta är vi övertygade om att bilen är en vital del.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober kommer jag att vara i Stockholm och lyssna till Infrastrukturkommissionens slutrapport, men jag kanske firar dagen i efterhand genom att ge min bil en välförtjänt hösttvätt när jag kommer hem.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Victoria

19 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Victoria Elmgren, bosatt i Stockholm och Bryssel, om vad bilen betyder för henne.

 

Victoria 1

 

Vad betyder bilen för dig?

När jag tog körkort infann sig en enorm känsla av frihet. Så många gränser blev med en gång nedrivna och världen öppnade sig när jag kunde jobba och bo precis var jag ville. För mig är bilen dessutom en kompis och en kul hobby. Jag gillar historiska bilar och drömmer om att köra ett rally över alperna i min 60 år gamla aluminiumbil.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Jag kommer från Stockholm men tvärtemot vad de flesta tror betyder bilen mycket även i Stockholmsregionen. Hur gärna vi än vill föreställa oss det så är Stockholm ingen storstad. Innanför tullarna går det ofta bra att röra sig utan bil men utanför tullarna är det desto svårare. Bilar ger tillväxt och frihet och den som hävdar att Stockholmare inte har ett behov av bil är helt verklighetsfrånvänd!

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Den 28 oktober kommer jag att inom ramen för mitt arbete följa med när Europaparlamentet flyttar till Strasbourg i Frankrike. Precis som alltid kommer jag att ha bilen och rörelsefrihet i bakhuvudet samt min KAK-pin på kavajslaget. Utan bilen stannar Europa!

 

Victoria 2

 

Bilen i Stockholms län

I Stockholms län finns 863 946 personbilar registrerade. Det är 21992 fler än förra året, och det innebär att det finns 393 personbilar per 1000 invånare i länet.

Kategorier: BILENS DAG

Page 8 of 19« First...«678910»...Last »