Bengt om bilen

27 oktober, 2013

Nu inför Bilens dag (som ju är imorgon!) bad vi Bengt Larsson berätta lite om sin relation med bilen. Så här svarade han:

– Jag använder bilen till  nytta och nöje. I arbetet tar jag mig mellan olika kontor på ett bekvämt  och smidigt sätt även om trafiken är tät  i stan. Jag har fördelen att köra en helt ny bil  utrustad med senaste teknologin för säker och miljövänlig framfart. Teknik är kul en del av mitt liv. På fritiden packas bilen full med båtprylar eller så tar familjen en ’rundtursresa’ i  Sverige för att hälsa på släkt och vänner.

Blåbil_2

Kategorier: BILENS DAG

Vi träffade Linda och ställde ett par frågor…

25 oktober, 2013

linda

Linda, vad betyder bilen för dig?
–  Jag håller just på att ta körkort, så bilen är för mig ett mål jag vill uppnå så snart jag bara kan. Körkortet och bilen för mig är frihet att kunna ta mig dit jag vill när jag behöver.

Hur tänker du fira Bilens dag den 28 oktober?
– Genom att plugga teori och ta en extra körlektion!

Linda Stanley är arbetssökande och hoppas att det ska bli lättare att få jobb när hon väl får körkort. Linda bor på en liten ort på landsbygden och ser också framemot att kunna slippa förlita sig på den dåligt fungerande kollektivtrafiken.

Kategorier: BILENS DAG

Utan bil(industrin) stannar Sverige

25 oktober, 2013

I Sverige finns det flera klara samband mellan mobilitet och ekonomisk tillväxt, ”jobb och mat på bordet”, som branschorganisationen för landets leverantörer till fordonsindustrin, FKG, brukar uttrycka det i debatten. Ett aktuellt exempel:

Omkring 13 miljarder kronor lade Volvo-koncernen ner på att forska fram och utveckla en helt ny dieselmotorserie som klarar de nya EuroVI-målen för utsläpp och bränsleåtgång som gäller från 2014 för nya tunga lastbilar inom EU. Detta enligt en sammanställning kring svensk forskning och utveckling, FoU, av tidningen Ny Teknik. Enligt andra beräkningar är AB Volvo det företag som lägger mest pengar på forskning och utveckling, såväl egen som extern hos tekniska högskolor och teknikkonsultföretag, i Sverige.

När finans- och bilkrisen var som allra djupast i Sverige, 2008-2009, gjorde landets främsta nationalekonomer i det Finanspolitiska rådet en utvärdering av nyttan med en svensk fordonsindustri. De kom fram till att fordonsindustrin är en av landets allra viktigaste näringar, samt att den är innovationsdrivande. Tillsammans med läkemedel IT/telekom är fordonsindustrin det som driver på den svenska innovationskraften, enligt landets främsta experter inom finanspolitik.

Volvo AB, Volvo Cars Corp, Scania och nystartade Nevs står inte bara för mobilitet, utan även för tillväxt och innovation. Utan bilen stannar Sverige.

 

Göran Björklund, chefredaktör FordonsKomponenten och PR-konsult på kommunikationsbyrån Newsroom

 

Kategorier: BILENS DAG

Michael, vad betyder bilen för dig?

24 oktober, 2013

– För mig, som både bor i stan och på landet, betyder bilen mycket stor flexibilitet, något som vore närmast omöjligt utan en egen bil.

Hur tänker du fira Bilens dag den 28 oktober?
– Jag tror att jag ska ge bilen en extra fin biltvätt!

 

Michael Serk är ekonom och reser rätt mycket i jobbet, men även privat. Han bor omväxlande i Malmö och på landet utanför Hörby i Skåne.

Michael Serk

Kategorier: BILENS DAG

Svensk kyla, halka och trafiksäkerhet säljer

23 oktober, 2013

snöspårDet är en tämligen okänd verksamhet i Sverige – klimattester av fordon, och i första hand vintertester av personbilar. I Norrlands inland, Lappland, är vintertester en miljardindustri.

Cirka 3000 tekniker kommer varje testsäsong (senvinter) till Lappland för att genomföra tester av cirka 4000 fordon.
Alla dessa tekniker kräver inte bara direkta flyglinjer till flera europeiska bilindustristäder, utan även massor av hotellrum.
Enligt branschsammanslutningen Swedish Proving Ground Association, SPGA, genererar testverksamheten 100 000 hotellnätter och sysselsättning för 3000 säsongsanställda.

Men det finns fler testbaneprojekt på gång. Mellan Göteborg och Borås pågår arbetet med ett annat testcenter. Det är den världsunika trafiksäkerhetstestbanan tillika forsknings- och utvecklingscentret AstaZero ägt av SP och Chalmers som är under byggnation. Sverige är tack vare den så kallade nollvisionen för vägtrafiken en världsnation inom trafiksäkerhet, något som vi ska bli ännu bättre på att exportera tack vare bland annat AstaZero.

Göran Björklund, chefredaktör FordonsKomponenten och PR-konsult på kommunikationsbyrån Newsroom

Kategorier: BILENS DAG

Pressmeddelande: Fira Bilens dag den 28 oktober!

22 oktober, 2013

Pressmeddelande från Motorbranschens Riksförbund, MRF, den 22 oktober:

Bilen kallas ofta för vår mest älskade frihetsmaskin och den är en förutsättning för mobilitet och tillväxt i det svenska samhället. Bilen tar oss dit vi vill, när vi vill och utan den vore det omöjligt för många att få livspusslet att fungera. Vi tar till och med ofta med oss bilen på semestern. Därför är det ju självklart att bilen ska ha en egen dag, den 28 oktober, då den firas lite extra.

– Bilen är vårt mest flexibla och praktiska transportmedel för privatpersoner och kommer så att vara under en lång tid framåt. Bilen blir också allt mer miljövänlig och den är oslagbar för den fria rörligheten. Därför är den absolut värd att firas med en egen dag, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Bilen spelar också en större roll för arbetsmarknaden och näringslivet än vad vi ofta tänker på. Tack vare bilen så kan vi bo var vi vill och jobba var vi vill, utan att behöva förlita oss på olika busslinjer eller järnvägar även om vi t ex väljer att bo på landet. Om tillgång till bil saknades skulle t ex nästan hälften av svenskarna ha mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad. Därför är det också en stor majoritet av svenskarna som är beroende av bilen för att få vardagen att fungera.

– Att bilen är en frihetsmaskin är känt. Många kallar också bilen för vår käraste hushållsmaskin. Resande och mobilitet är viktigt för oss som bor i glesbefolkat land med långa avstånd. Bilen är helt enkelt vårt främsta val när det kommer till transportmedel, fortsätter Charlie Magnusson.

Bilens dag, den 28 oktober som i år är en måndag, instiftades av bilbranschen och motoristorganisationerna för tre år sedan i syfte att högtidlighålla att bilen både är och har varit epokgörande för samhällsutvecklingen. Den kommer att firas hos bilhandlare, verkstäder, motororganisationer m fl. Förhoppningsvis är vi dessutom många som firar den själva, kanske med en biltur på landet eller med en extra omvårdnad av vår favoritmaskin – som förstås är bilen.

Läs mer om Bilens dag på www.bilensdag.se samt på Bilens dags egen Facebooksida.

För mer information kontakta Charlie Magnusson 08-701 63 16

 

Fakta om bilen:

• I början av 2013 fanns det över 4,4 miljoner personbilar i Sverige.
• Sedan i mitten av 1980-talet har antalet kvinnor som äger bil ökat med 80 procent, men det är fortfarande fler män än kvinnor som äger bil – 2,3 miljoner män jämfört med 1,2 miljoner kvinnor. Med andra ord så äger kvinnor 35 procent av bilarna i Sverige, nu.
• Varje dag tar 2,7 miljoner svenskar bilen för att ta sig till jobbet eller skolan, 1,9 miljoner för att komma till fritidsaktiviteter och 1,2 miljoner kör för att handla mat, hämta barn och andra serviceärenden. Bilen använder vi till mer än hälften av våra arbetsresor medan kollektivtrafiken utgör knappt en femtedel.
• 85 procent av svenskarna har minst en bil i hushållet. 36 procent har minst två och sex procent har tre eller fler. Flest bilar har de som bor i småhus; där har 54 procent minst två bilar. Billösheten är som allra vanligast i Stockholms län, där en fjärdedel inte har bil.
• Vi bor i ett land med långa sträckor och därför kär vi också långt. En femtedel av oss kör mer än 2000 mil per år och sju procent kör mer än 3000 mil. Flest mil kör egenföretagare och jordbrukare.
• Vi kör ofta bil för att ta oss till jobbet och många jobbar också på ett eller annat sätt med bilar. 94 procent av svenskarna tror att bilen har en mycket eller ganska stor betydelse för jobben i Sverige. Bilindustrin och dess närliggande företag sysselsätter över 100 000 personer i Sverige.
• Tack vare bilen kan vi friare välja var och hur vi vill bo. Utan bil hade 47 procent haft mycket svårt att kunna bo kvar i sin nuvarande bostad. Behovet av bilen är som allra störst i Norrland. Barnfamiljer, boende utanför storstäderna samt de som bor i småhus är mer beroende av bilen än övriga.
• Att ha svårt att få sitt livspussel att gå ihop blir allt vanligare. Utan bil hade det dessutom varit mycket svårare, enligt hela 88 procent av folket.  Värst drabbade hade de som bor utanför storstäderna samt barnfamiljerna blivit.

 

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

Kategorier: BILENS DAG

Fira bilen för att den får vardagen att fungera…

22 oktober, 2013

vägskylt

Vi behöver bilen! Inte minst gäller detta för de av oss som bor på lands- eller glesbygd. 61 procent av oss är beroende av bilen för att vardagen ska fungera och allra störst är alltså behovet i Norrland samt utanför storstäderna och för barnfamiljer. Mer än hälften av svenskarna säger att deras levnadsstandard skulle försämras om de inte hade tillgång till bil. Svårast skulle det bli att göra inköp, men även fritidsaktiviteterna skulle bli lidande. Så, nog är väl bilen värd att fira?

Kategorier: BILENS DAG

Fira bilen för att den gör att du kan bo där du vill…

21 oktober, 2013

En del av oss vill bo naturnära i glesbygden och andra vill bo i en tätort. Nästan hälften av oss (47 procent) skulle ha mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad om tillgång till bil helt saknades. Tillgången till bil gör helt enkelt att vi kan välja friare var och hur vi vill bo. Visst är det ännu ett skäl att fira bilen den 28 oktober?

skogsväg

Kategorier: BILENS DAG

En vecka kvar – hur firar du?

21 oktober, 2013

Om en vecka är det återigen dags för Bilens dag. Den 28 oktober varje år firas bilen, som kanske är vår allra mest populära hushållsmaskin. Den tar oss dit vi vill, när vi vill och det gör det möjligt för oss att bo där vi allra helst vill – även om det inte går någon buss just dit.

Vi är ett bilburet folk. I ett land med långa avstånd är bilen det som får vårt livspussel att gå ihop för många av oss. 61 procent är beroende av bilen för att få vardagen att fungera och en dryg tredjedel anser sig också vara helt beroende av bilen. Därför kör vi också långt och en femtedel av oss kör mer än 2000 mil per år. Flest mil kör de som bor utanför storstäderna och av yrkesgrupperna är det företagare och jordbrukare som kör längst.

85 procent av oss som bor i Sverige har minst en bil i hushållet. Det är i storstadsområdena, med sin utbyggda kollektivtrafik, som billösheten är störst. Där är dock det vanligare att vara med i en bilpool eller att använda hyrbil än på andra ställen i landet.

Med andra ord så gillar vi våra bilar i Sverige. Många förknippar bilen med frihet och självständighet. Därför är det självklart att bilen ska ha en egen dag, den 28 oktober, då den firas lite extra, även om alla dagar egentligen är Bilens dag. Så, hur ska du fira bilen nästa måndag?

Kategorier: BILENS DAG

Bilens dag i media

30 oktober, 2012

Det var en hel del tidningar som uppmärksammade Bilens dag i år. Trevligt!

Många av klippen finns inte på nätet, men här nedan kan du hitta en del av det som skrevs om Bilens dag:

Dalarnas Tidning

Hällekis Kuriren

Kvällsposten

Motormagasinet

Norrbottens Kuriren del 1 och Norrbottens Kuriren del 2

Nynäshamns Posten

Sydsvenskan

Teknikens värld

 

 

 

 

Kategorier: BILENS DAG

Page 15 of 19« First...10«1314151617»...Last »